Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
STT Tên văn bản Thời gian lấy ý kiến Xem chi tiết
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2018-2020 20/04/2018 20/04/2018 Xem và góp ý
2 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2019. 14/03/2018 14/03/2018 Xem và góp ý
3 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Sơn La sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của quy trình công nhận sáng kiến ban hành kèm theo QĐ số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La 26/07/2017 05/08/2017 Xem và góp ý
4 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 05/04/2017 05/04/2017 Xem và góp ý
5 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Sơn La v/v ban hành Quy định hoạt động thông tin KH&CN tỉnh Sơn La 20/11/2015 30/11/2015 Xem và góp ý
6 Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 7/8/2015 về việc Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 07/08/2015 17/08/2015 Xem và góp ý
7 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 21/05/2015 31/05/2015 Xem và góp ý
8 Quyết định về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 18/03/2015 28/03/2015 Xem và góp ý
9 Quyết định ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015 28/03/2015 Xem và góp ý
10 Quyết định quy định đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015 28/03/2015 Xem và góp ý
11 Quyết định quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 18/03/2015 28/03/2015 Xem và góp ý
12 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sơn La 13/11/2014 23/11/2014 Xem và góp ý
 
 
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 5.723.179

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT