Loading...
Banner website
Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các đơn vị giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại Sở KH&CN Sơn La
Cập nhật: 12/07/2018
Lượt xem: 1503
Ngày 12/7/2018, Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các đơn vị giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh do ông Thào A Só - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La (KH&CN). Tham gia cùng Đoàn có ông Nguyễn Viết Hưng – Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.
 
Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các đơn vị giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2017 tại Sở KH&CN Sơn La
Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo với đoàn về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2017, trong đó nêu rõ công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính (CCHC); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước… Đồng thời, đánh giá những tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2017, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khắc phục như: Sở KH&CN đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2017. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt phố biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC và công tác rà soát TTHC. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC và công tác cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung của Kế hoạch công tác CCHC năm 2018. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động khai thác hệ thống mạng LAN của Sở vào hoạt động phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án về ứng dụng CNTT. Thực hiện nâng cấp 46 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2018.  Phối hợp hiệu quả với Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trong việc tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, cập nhật TTHC thuộc lĩnh vực được giao tham mưu từ Bộ KH&CN theo quy định tại Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trong quý III năm 2018; Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Kết luận tại buổi giám sát, ông Thào A Só đánh giá: Sở KH&CN đã chủ động bám sát nội dung có hướng khắc phục những tồn tại trong năm 2017, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2018, đồng chí đề nghị Sở KH&CN tiếp tục rà soát cập nhật các văn bản của cấp trên để cụ thể hóa vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị cho phù hợp đạt kết quả tốt trong năm 2018.
Thông qua đợt giám sát sẽ đánh giá đúng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017, tập trung làm rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và trách nhiệm đối với các đơn vị giảm bậc chỉ số cải cách hành chính năm 2017 đồng thời đề xuất, kiến nghị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới.
                                                                                                                Ánh Nguyệt

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.864.459

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT