Loading...
Banner website
Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh hiện nay"
Cập nhật: 07/04/2019
Lượt xem: 509
Ngày 5/4/2019, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành họp xét tuyển chọn hồ sơ thuyết minh đề tài "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh hiện nay" do Ban tổ chức Tỉnh ủy đăng ký là tổ chức chủ trì thực hiện. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đăng ký làm chủ nhiệm đề tài.
 
Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
Với mục tiêu đánh giá thực trạng đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp tỉnh trong 10 năm qua, phân tích các nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm, đồng thời đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị cấp tỉnh những năm tới.
Với phương pháp nghiên cứu khoa học, logic, cùng hệ thống các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại tỉnh Sơn La, thuyết minh của đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá có tính khả thi cao và chấm điểm với kết quả trung bình đạt 82,33 điểm. Qua thảo luận, xem xét, Hội đồng công bố Ban tổ chức Tỉnh ủy là tổ chức chủ trì, đồng chí Nguyễn Hữu Đông làm chủ nhiệm đề tài.
                                                                                           Trang Nhung

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.358.150

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT