Loading...
Banner website
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng theo yêu cầu đổi mới”.
Cập nhật: 24/01/2019
Lượt xem: 351
Ngày 23/1/2019, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng theo yêu cầu đổi mới” do trường Đại học Tây Bắc chủ trì, PGS.TS Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm. Ông Phạm Đăng Quang – Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh làm chủ tịch Hội đồng.
 
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng theo yêu cầu đổi mới”
Đề tài được triển khai thực hiện từ năm 2017 với mục tiêu: Đánh giá thực trạng  và đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua 2 năm nghiên cứu cho thấy đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, trình độ chuyên môn được đào tạo chính quy, đạt chuẩn và trên chuẩn, năng lực quản lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý hoạt động chuyên môn, giảng dạy của giáo viên, xây dựng môi trường học tập thân thiện. Tuy nhiên, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Sơn La vẫn còn có sự chênh lệch về cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc. Hiệu quả của các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên chưa cao.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, đề tài đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay như: Hoàn thiện chương trình , nội dung, phương pháp, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đương chức và giáo viên quy hoạch dự nguồn; Thường xuyên áp dụng, đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý theo chuẩn của địa phương, các cấp quản lý giáo dục; Quy hoạch nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn; Tiếp tục hoàn thiện, phát triển chuẩn nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đầu tư ngân sách cho phát triển giáo dục cũng như có cơ chế chính sách, đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo và triển khai thực hiện đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2030”…
Với các kết quả đạt được, đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá đạt yêu cầu.
                                                                                               Ánh Nguyệt

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.999.141

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT