Loading...
Banner website
TRANG CHỦ
THÔNG BÁO
 
Về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020
Cập nhật: 26/02/2019
Lượt xem: 612

Căn cứ Quyết định số 1747/QĐ-TTg, ngày 13/10/2015 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Chương trình nông thôn miền núi).

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 Quy định quản lý Chương trình nông thôn miền núi.

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 418/BKHCN - ĐP, ngày 26/02/2019 về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức Khoa học và Công nghệ trong tỉnh đề xuất các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2020. (Có file đính kèm)

           Thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất dự án xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La trước ngày 15/03/2019 theo địa chỉ:

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, Số 19, Đường Tô hiệu, TP Sơn La

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.507.170

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT