Loading...
Banner website
TT Thông báo Ngày tạo Ngày kết thúc Xem
1 Về việc xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 10-05-2019 31-07-2019 Chi tiết
2 Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban công tác tháng 5 năm 2019 06-05-2019 30-05-2019 Chi tiết
3 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH SƠN LA NĂM 2020 19-03-2019 19-03-2019 Chi tiết
4 Về việc đôn đốc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 26-02-2019 15-03-2019 Chi tiết
5 Về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất năm 2019 28-01-2019 28-02-2019 Chi tiết
6 V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độg khoa học và công nghệ của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ Sơn La 28-01-2019 06-02-2019 Chi tiết
7 V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạ độg khoa học và công nghệ của Trung tâm Ứng dụng chuyển giao tiến bô khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La 28-01-2019 06-02-2019 Chi tiết
8 Về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất năm 2019 28-01-2019 28-02-2019 Chi tiết
9 Đăng ký bổ sung nhiệm vụ KH&CN đợt 2 năm 2019 25-01-2019 02-02-2019 Chi tiết
10 Công văn số 564/KHCN-CN&QLKHCS V/v đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp KH&CN năm 2019 theo Đề án 2378 24-01-2019 24-01-2019 Chi tiết
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.971.867

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT