Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
Cập nhật: 14/05/2019
Lượt xem: 161
Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC (Thông tư) Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
Theo Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện hoạt động sáng kiến thuộc trách nhiệm thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sáng kiến của doanh nghiệp; Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
Nội dung Thông tư quy định chi tiết về mức chi của Hội đồng sáng kiến, hoạt động phổ biến sáng kiến, hoạt động khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo và việc lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động sáng kiến. Cụ thể như sau:
1. Đối với nội dung và mức chi của Hội đồng sáng kiến:
1.1 Mức chi họp của Hội đồng sáng kiến được quy định không quá 500.000 đồng/buổi họp đối với Chủ tịch Hội đồng; không quá 200.000 đồng/buổi họp đối với Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng; không quá 100.000 đồng/buổi đối với các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến.
1.2 Mức chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ Hội đồng được thanh toán theo hóa đơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
2. Đối với nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến:
Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các biện pháp phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định. Nội dung và mức chi như sau:
2.1 Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
2.2 Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
2.3 Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng rộng rãi các sáng kiến: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
3. Đối với nội dung và mức chi khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo:
Các Bộ, cơ quan quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các biện pháp khuyến khích quần chúng tham gia các phong trào thi đua sáng tạo. Nội dung và mức chi như sau:
3.1 Tổ chức các hội thi sáng tạo, triển lãm kết quả lao động sáng tạo, Tuần lễ Sáng kiến quốc gia, tổng kết và khen thưởng hoạt động sáng kiến hàng năm và các hoạt động khác để tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình và biểu dương các sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và các văn bản quy định khác có liên quan.
3.2 Ưu tiên xem xét, cấp kinh phí cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tạo ra và áp dụng sáng kiến thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy định khác có liên quan.
3.3 Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sáng kiến ở các ngành, các cấp: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Thông tư 03/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 3/3/2019.
Trang Nhung

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.138.411

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT