Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ định kỳ năm 2018
Cập nhật: 19/02/2019
Lượt xem: 150
Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.  
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Thay thế cho Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.
Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN (file .doc)(file .Pdf) 
Các biểu mẫu kèm theo:
1. Biểu 02/KHCN-NL: Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ
2. Biểu 03/KHCN-CP: Chi cho Khoa học và Công nghệ
3. Biểu 04/KHCN-NV: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
4. Biểu 05/KHCN-HTQT: Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
5. Biểu 06/KHCN-CG: Chuyển giao công nghệ
Trang Nhung

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 8.221.661

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT