Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Cập nhật: 02/07/2018
Lượt xem: 365
Ngày 28/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Thông tư bao gồm 34 điều được chia thành 6 chương, trong đó quy định rõ: Đối tượng áp dụng là Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ cấp bộ và cấp tỉnh; Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới; Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ; Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định: Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; Tiêu chuẩn áp dụng để xây dựng cơ sở dữ liệu và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện...
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017./.
Toàn văn thông tư 10/2017/TT-BKHCN
Lò Thị Cơn

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.138.018

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT