Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
Tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Cập nhật: 18/06/2018
Lượt xem: 393
          Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 28/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Ngày 08/6/2018 UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới  năm 2018.
          Với mục đích tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng; Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển, hải đảo Việt Nam; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, hải đảo; Nâng cao ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia mạnh về biển trong khu vực;
          Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm năm 2018: “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” tập trung vào những hoạt động cụ thể như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm năm 2018; Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng; Tổ chức treo băng rôn, pano, khẩu hiệu với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển” ở nơi công cộng, các tuyến phố chính; thu gom, xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường...
           Dựa trên mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để triển khai.
Toàn văn Kế hoạch số 108/KH-UBND
Bích Đào

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.138.025

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT