Loading...
 

Kiểm tra việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động hành chính nhà nước tại UBND huyện Mộc Châu

Cập nhật: 10/06/2016
Lượt xem: 1350
Ngày 24/5 đến ngày 27/52016, Đoàn kiểm tra của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La đã tiến hành Kiểm tra việc áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 (HTQLCL) vào hoạt động hành chính nhà nước tại UBND huyện Mộc Châu.
Text Box: Họp khai mạc tại UBND huyện Mộc ChâuTrong đợt kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc duy trì, áp dụng và thực hiện cải tiến HTQLCL tại Ban Chỉ đạo ISO, QMR và 09 phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Qua kiểm tra cho thấy UBND huyện Mộc Châu đã quan tâm và chú trọng việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong hoạt động của đơn vị. Hiện tại UBND huyện Mộc Châu đã thực hiện việc mở rộng HTQLCL đáp ứng các thủ tục hành chính, triển khai đánh giá nội bộ, đồng thời thực hiện đo lường sự thỏa mãn của khách hàng bằng hình thức phát phiếu thăm dò và không có các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL.
Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL, UBND huyện Mộc Châu còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục trong việc kiểm soát tài liệu và hồ sơ công việc; việc cải tiến, sửa đổi, bổ xung quy trình tác nghiệp phù hợp với thực tế công việc và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan... Đoàn kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng HTQLCL để đơn vị thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.
video trang chủ
pxHk-UYbspw video2687
Hội nhập khoa học công nghệ: Điểm yếu là...
Hội nghị Sở khoa học công nghệ Sơn La

Địa chỉ: Bản Cọ phường Chiềng An, thành phố Sơn La

Điện thoại: 0223.755.549 - Fax: 0223.755.549

Website: http://www.sokhoahoc.sonla.gov.vn - Email: lienhe@sonla.gov.vn