Loading...
 
Tập huấn quy định về đo lường với lượng của hàng đóng gói sẵn
22/09/2015 5:18:10 CH - 14.654 lượt xem
Ngày 24/7/2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn quy định về đo lường với lượng của hàng đóng gói sẵn cho 30 học viên của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Quy định mới về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
29/04/2016 3:28:51 CH - 1.260 lượt xem
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2016 và Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
video trang chủ
pxHk-UYbspw video2687
Hội nhập khoa học công nghệ: Điểm yếu là...
Hội nghị Sở khoa học công nghệ Sơn La

Địa chỉ: Bản Cọ phường Chiềng An, thành phố Sơn La

Điện thoại: 0223.755.549 - Fax: 0223.755.549

Website: http://www.sokhoahoc.sonla.gov.vn - Email: lienhe@sonla.gov.vn