Loading...
Banner website
Trang chủ
Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở
 
Các Phòng, Đơn vị trực thuộc Sở
Cập nhật: 21/05/2019
Lượt xem: 2295
THÔNG TIN GIAO DỊCH CHÍNH THỨC CỦA PHÒNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SƠN LA
 
A. BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC: Ông Phạm Quang An 
SĐT: 0212.3852.493
Email: anpq.khcn@sonla.gov.vn
2. PHÓ GIÁM ĐỐC: Bà Lường Thị Hân
SĐT: 0212.3855.588
Email: hanlt.skhcn@sonla.gov.vn
3. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Nguyễn Minh Đức
SĐT: 0212.3857.417
Email: ducnm.skhcn@sonla.gov.vn
4. PHÓ GIÁM ĐỐC: Ông Hà Mạnh Hùng
SĐT: 0212.3853212
Email: hunghm.skhcn@sonla.gov.vn

B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ
Chánh Văn phòng: Bà Trần Thị Vân Anh
SĐT:  0212.3856.981
Email: vananhkhoahoc@gmail.com 
2. THANH TRA SỞ
SĐT: 0212.3856.982 
3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Trưởng phòng: Ông Khúc Ngọc Hoan 
SĐT: 0212.3856.980 
Email: hoankn.skhcn@sonla.gov.vn
4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYÊN NGÀNH
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến
SĐT: 0212.3754.269
Email: xuyenntk.skhcn@sonla.gov.vn

C. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Chi cục Trưởng: Ông Ngô Anh Hoàng 
SĐT: 0212.3853.645.
Phó Chi cục trưởng: Ông Trương Mạnh Hiển
SĐT: 0212.3789.977
Email: hientm.cctcdlcl@sonla.gov.vn
2. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
- PHÒNG TỔNG HỢP

SĐT: 0212.3789.884
Giám đốc: Ông Đỗ Mạnh Thắng
SĐT: 0212.3789.884
Email: thangdm.cctcdlcl@sonla.gov.vn
Phó Giám đốc Trung tâm: Ông Cầm Hồng Thép
SĐT: 0223.789.928
Email: thepch.cctcdlcl@sonla.gov.vn
Trưởng phòng đào tạo: Ông Điêu Khắc Đa
SĐT: 02123.755.549
Email: dkz2001.qn@gmail.com
Trưởng phòng kiểm định: Ông Nguyễn Thanh Tùng
SĐT: 0915595378
Email: kiemdinh.sonla@gmail.com
Phụ trách phòng thử nghiệm: Ông Phạm Văn Thế
SĐT: 0972423996
Email: vilas128sl@gmail.com
3. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Giám đốc Trung tâm: Ông Đặng Chiến Thắng 
SĐT: 0212.3550.866
Email: thangdc.skhcn@sonla.gov.vn
Phó giám đốc Trung tâm: Bà Bùi Thị Lan 
SĐT: 0212.3751.199
Email: builan.tdc.@gmail.com
Phó trưởng phòng Tổng hợp: Bà Bùi Ánh Tuyết
SĐT: 0212.3857.720
Email: anhtuyetkhcnsl@gmail.com
Phó trưởng phòng Thông tin KHCN: Ông Lê Ngọc Chính 
SĐT: 0212.3753.959
Email: chinhlekhcn@gmail.com
Trưởng phòng Ứng dụng KHCN: Ông Phan Mạnh Hà 
SĐT: 0212.3759.900
Email: phanha1979@gmail.com
Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.277

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT