Loading...
Banner website
Tra cứu
Tìm theo số hiệu
Tìm theo loại văn bản
Tìm theo cơ quan ban hành
Ngày tháng ban hành
Tìm theo nội dung
Tên văn bản Thời gian bắt đầu Cơ quan ban hành Xem chi tiết
284 /KH-KHCN 21/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ
281/KH-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
281/KH-KHCN 20/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
38/QÐ-KHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La
39/QÐ-KHCN 19/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sơn La
74/BC-KHCN 15/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 3 và quý I Kế hoạch triển khai công tác tháng 4 và quý II năm 2019
255/KHCN-CN&QLKHCS 14/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn số 255/KHCN-CN&QLKHCS v/v báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức dịch vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh
246/KH-KHCN 13/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Kiểm tra hoạt động quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện, thành phố năm 2019
226/KH-KHCN 08/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh Nhân quyền năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
207/KHCN-PGV 05/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2020
206/KH-KHCN 04/03/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Tuyên truyền về cải hành chính để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019
61/KH-TTTTUD 04/03/2019 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
62/KH-TTTTUD 04/03/2019 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019
201/KH-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019
202/KH-KHCN 28/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch triển khai đo lường sự thỏa mãn của tổ chức công dân
193/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
198/KHCN-TÐC 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La V/v thực hiện triển khai xây dựng mới, chuyển đổi HTQLCL theo mô hình khung HTQLCL tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
194/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019
253-KH/ÐBKHCN 27/02/2019 Đảng bộ Sở KH&CN Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
194/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019
193/KH-KHCN 27/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
182/KHCN-PGV 22/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Phiếu giao việc Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với cấp huyện
157/KH-KHCN 12/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
153/KHCN-TTUDKHCN 01/02/2019 Sở KH&CN Sơn La Hướng dẫn xây dựng điểm thông tin khoa học và công nghệ
131 /KH-KHCN 01/02/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 131 /KH-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
135 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2019
132 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Kế hoạch số 132 /KH-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 về Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL năm 2019
134 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
137 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước năm 2019
136 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019
138 /KH-KHCN 28/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
31/BC-KHCN 25/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp tài chính, tài sản của đơn vị sau khi xác nhập theo Nghị quyết TW6 tháng 01/2019
126 /KH-KHCN 25/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
122/KHCN-VP 24/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Ký kết giao ước thi đua năm 2019
19/QÐ-KHCN 24/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định v/v đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư NANO
28 /BC-KHCN 23/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Thực hiện kịch bản tăng trưởng tháng 01/2019
27/KH-TTUD 23/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Kế hoạch thực hiện NQ số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ
104 /KHCN-CN&QLKHCS 21/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Công văn đề nghị Tổ chức khoa học và công nghệ xây dựng báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ năm 2018
24 /BC-KHCN 18/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tính đến ngày 31/12/2018; nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP năm 2019
14/QÐ-KHCN 17/01/2019 Sở KH&CN Sơn La Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
 
 
1
2
1
2
1
2
1
2
Ảnh hội nghị
Ảnh hội nghị
Thăm quan mô hình VietGap
Tập huấn VietGap
Cây tứ quý
Cây tứ quý
Ảnh lưu niệm ngày 18 tháng 5
Kỷ niệm ngày 18 - 5
1
2
1
2
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin Thống kê Khoa học và công nghệ
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 6.542.070

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT