Loading...
Banner website
Trang chủ
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
 
Thông tin dự án, đầu tư, đấu thầu
Cập nhật: 19/11/2018
Lượt xem: 4689

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 2018

STT

Tên dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công

Mục tiêu

Lĩnh vực

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Kinh phí 

Tình trạng

 

1

- Gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc của  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

Tư vấn thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

15 ngày

4.500.000

Đã  thực hiện xong

2

Dự án đầu tư xây dựng Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết

Sữa chữa, chỉnh trang trụ sở làm việc

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

 

198.062.000

Đang thực hiện

3

- Gói thầu:Thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

Thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở cơ quan

Xây dựng

Công trình công cộng sửa chữa nhỏ

90 ngày

181.144.000

Đang thực hiện

4

- Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Xem chi tiết

giám sát thi công xây dựng công trình

Xây dựng

Sửa chữa nhỏ

theo tiến độ thi công

5.447.000

Đang thực hiện

5

Sửa chữa xe ô tô 

Xem chi tiết

Sửa chữa xe ô tô

 

hợp đồng trọn gói

30 ngày

135.165.000

Đã  thực hiện xong

6

 Tờ trình phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện đề tài: Trồng thử nghiệm một số giống táo (Ziziphus mauritaniaLamk) mới có năng suất cao, chất lượng tốt tại Sơn La.

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện đề tài

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

7/2017-12/2019

272.660.000

Đang triển khai

7

Tờ trình Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc đề tài “Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La”

Xem chi tiết

Phê duyệt Danh mục và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

2017-2019

467.625.000

Đang triển khai

8

Tờ trình phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện  nhiệm vụ: xây dựng  02 mô hình  ghép cải tạo vườn nhãn bằng giống nhãn chín muộn  PH M99-1.1 tại xã Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La và  Xây dựng mô hình  bảo tồn , lưu giữ nguồn gen  một số loài cây dược liệu  tại Sơn La của Trung tâm  Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Sơn La.

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện  nhiệm vụ

KH&CN

Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi

1/2018-12/2018

483.294.000

Đã được UBND tỉnh phê duyệt đơn vị
Đang triển khai
thực hiện nhiệm vụ

9

Tờ trình về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng mô hình Hợp tác xã trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Sơn La theo hướng phát triển bền vững" của Công ty cổ phần dược liệu Vân Hồ

Xem chi tiết

Phê duyệt danh mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư thực hiện  nhiệm vụ KH&CN
Chào hàng cạnh tranh,
đấu thầu rộng rãi
90 ngày 312.900.000  Đang triển khai

10

Quyết định Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Cổng thông tin khởi nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Cổng thông tin khởi nghiệp hỗ trợ đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La KH&CN    năm 2018 441.032.000 Đang triển khai

11

Kết quả chuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh năm 2018

Xem chi tiết

Phê duyệt các dự án xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh tuyển chọn năm 2018 KH&CN    năm 2018
- 2020
5.228.454.000 Đang triển khai

12

Thông tin về nhiệm vụ Kh&CN đang triển khai năm 2018

Xem chi tiết

Nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2018 KH&CN    Triển khai trong năm 2018   Đang triển khai

13

Thông tin về nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu 

Xem chi tiết

Nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu KH&CN    Nghiệm thu trong năm 2017-2018  
Đã nghiệm thu

14

Công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017 của sở KH&CN tỉnh Sơn La

Xem chi tiết

quyết định công khai quyết toán ngân sách 2017 KH&CN   2017   Đã công khai


15

Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu sửa chữa xe 26B-0427 của Sở KH&CN Quyết định số 71a/QĐ-KHCN sửa chữa ô tô hợp đồng trọn gói 2018 135.000.000 đồng Đã triển  khai


16

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước 2017 của Trung tâm Thông tin Thống kê KH&CN
Quyết định số 
42/QĐ-TTKHCN
Thông tin KH&CN   2017   Đã công khai


17

Báo cáo tình hình kinh phí, tài sản, các dự án đầu tư của Ngành khoa học và Công nghệ thực hiện sắp xếp theo kế hoạch số 76/KH-TU, kế hoạch số 77/KH-TU
Báo cáo số
251/BC/KHCN
KH&CN      
Đã công khai


18

Báo cáo v/v thực hiện sắp xếp tài sản, tài chính cơ quan đơn vị thực hiện theo Nghị Quyết số 18,19-NT/TW
Báo cáo số
265/BC/KHCN
KH&CN      
Đã công khai


 

Về trang trước    Lên đầu trang
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.790.306

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT