Loading...
Banner website
Trang chủ
Pháp luật
Hướng dẫn thực hiện pháp luật
 
Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến
14/05/2019 - 271 lượt xem
Ngày 15/01/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTC (Thông tư) Quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến.
Chi tiết
 
Báo cáo thống kê ngành khoa học công nghệ định kỳ năm 2018
19/02/2019 - 317 lượt xem
Ngày 15/11/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.
Chi tiết
 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
09/07/2018 - 508 lượt xem
Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.
Chi tiết
 
Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
02/07/2018 - 468 lượt xem
Ngày 28/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Chi tiết
 
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/207/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2018 - 565 lượt xem
Ngày 16/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Chi tiết
 
Tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
18/06/2018 - 515 lượt xem
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-BTNMT ngày 28/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Chi tiết
 
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên
14/06/2018 - 645 lượt xem
Ngày 21/02/2018, Bộ Tư Pháp đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án
Chi tiết
 
Quyết định 220/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013
03/03/2018 - 599 lượt xem
Ngày 31 tháng 01 năm 2013 UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch số 220/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013 .
Chi tiết
 
Tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Dân sự năm 2005
03/03/2018 - 594 lượt xem
Ngày 19/12/2012, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức "Hội nghị tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Dân sự năm 2005". Đồng chí Cầm Ngọc Minh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Chi tiết
 
 
 
 
 
Dịch vụ công Lịch công tác Quản lý văn bản điều hành Hòm thư tố cáo tham nhũng Dự án, đầu tư đấu thầu Văn bản chỉ đạo điều hành
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La
  • Xây dựng và quản trị: Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN
  • Địa chỉ: Số 19 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La
 

Tổng truy cập : 9.794.132

Giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp số: 05/GP-TTĐT